Home Projectmanagement

Projectmanagement

Bent u op zoek naar een ervaren projectmanager? Broekhuis Planbegeleiding B.V. is gespecialiseerd in het management van projecten in het ruimtelijke domein. Of het nu gaat om de (her)ontwikkeling van een woningbouwlocatie, een stedelijke herstructurering of een complexe gebiedsontwikkeling. Op basis van een enthousiaste, pragmatische en resultaatgerichte werkwijze begeleiden wij projecten van voorbereiding tot en met realisatie. Als een betrokken en pro-actieve projectpartner zetten wij ons in om een door alle partijen gedragen resultaat te bereiken. Hierbij vindt continue bewaking van en advisering over de aspecten tijd, geld, risico's, organisatie, kwaliteit en communicatie plaats. Het daarbij inleiden en voorbereiden van ingewikkelde (bestuurlijke) besluitvormingsprocessen is voor ons een vanzelfsprekendheid.