Home Projecten IJsselsprong

IJsselsprong

Opdrachtgever

Gemeente Brummen

Functie

Projectcoƶrdinator

Periode

2006 - 2010

Omschrijving

In samenwerking met de partners (onder andere Zutphen, Voorst en de provincie Gelderland) aansturen van de Intergemeentelijke Structuurvisie IJsselsprong. Inzet is gericht op een woningbouwopgave van 3000 woningen, een nevengeul, dijkverleggingen, het oplossen van de verkeersproblematiek door middel van rondwegen en de versterking van het landschap.