Home Projecten Groene wig Velp-Rheden

Groene wig Velp-Rheden

Opdrachtgever

Gemeente Rheden

Functie

Projectleider gebiedsvisie

Periode

2006 - 2008

Omschrijving

Procesbegeleiding van een integrale gebiedsvisie voor de Groene Wig tussen Velp en Rheden. Visie is gericht op het open houden van het landschap, behoud agrarische sector, natuurontwikkeling, recreatie en ‘groen voor rood’-regelingen.