Home Projecten Dijkverlegging Cortenoever - Voorsterklei

Dijkverlegging Cortenoever - Voorsterklei

Opdrachtgever

Waterschap Vallei en Veluwe

Functie

Adviseur omgevingsmanagement

Periode

2010 - 2017

Omschrijving

Omgevingsmanagement voor het terugleggen van twee dijken van de IJssel bij Zutphen in het kader van Ruimte voor de Rivier. Inzet is gericht op proceduremanagement, stakeholdermanagement, bestemmingsplannen, vergunningverwerving, conditionering, veldonderzoeken, natuur- en groencompensatie, milieu-effectrapportage, kabels en leidingen, archeologie en bodemonderzoeken.