Broekhuis Planbegeleiding B.V. is een adviesbureau voor ruimtelijke en infrastructurele projecten. De kernactiviteiten van Broekhuis Planbegeleiding B.V. zijn project- en omgevingsmanagement.

Met enthousiasme en professionaliteit zetten wij ons in voor een optimaal resultaat. Centraal staat de verwezenlijking van uw doelstelling, als opdrachtgever. Reken daarbij op meerwaarde in de vorm van:

  • een persoonlijke en flexibele aanpak;
  • inzet van specifieke expertise op het moment waarop dat nodig is;
  • variabele tijdsbesteding voor een korte of langere periode;
  • dienstverlening bij de opdrachtgever 'in huis'.

Breed netwerk

Broekhuis Planbegeleiding B.V. kunt u inschakelen voor multidisciplinaire projecten. Wij kunnen een beroep doen op ons vertrouwde netwerk met gespecialiseerde bureaus en professionals op gebied van ruimtelijke ordening, juridische zaken, planeconomie, stedenbouw, ecologie, milieu, contractvorming en communicatie.

Op de dienstverlening van Broekhuis Planbegeleiding B.V. is de 'Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur' (DNR 2011) van toepassing.